SiteHeart

"Спадщина Украiни" Західно-Українська Асоціація

Контакти:
+38 (044) 569-53-47
час роботи с 9-00 до 17-00

 

Мій кошик:

У кошику 0 товарів
на суму 0.00 грн

 
Закрыть

БЛОГ ІРИНИ КВАСНИЦІ

НА ПОРОЗІ РІЗДВА НОВОЇ УКРАЇНИ…

  • 18.12.2013 2011
  • Коментарі: (0)

        Україна до 29 листопада 2013 року і Україна після цієї дати - дві різні держави! Світ, із заходу і сходу, півночі і півдня, зрозумів, що Україна здатна не тільки протистояти будь-яким зазіханням на її свободу вибору, але й знає як ЗБУДУВАТИ СВІЙ УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ! УКРАЇНА - МЕСІЯ, УКРАЇНА - ДЕРЖАВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬТСТВА, УКРАЇНА - ЦЕ ВІРА, НАДІЯ І ЛЮБОВ, УКРАЇНА - ЦЕ НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ...

А МИ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ! З НАМИ БОГ І УКРАЇНА!!!

         Студенти українських ВУЗів, як найбільш революційний сегмент суспільства, висловили свою позицію і бачення щодо майбутньої долі України: Україна – європейська держава. І цю європейськість більшість мітингуючих розуміє як свободу слова, громадських зібрань, дотримання прав людини згідно основних міжнародних законодавчих актів, прийнятих ООН і ЮНЕСКО, повагу до гідності людини і дотримання конституційних норм співжиття в державі. Одні називають ці норми – європейськими цінностями, інші – загальнолюдськими. Бо, зрештою, законодавчі і нормативні акти людського співіснування, прав людини і т.д. були напрацьовані людською спільнотою під егідою ООН представниками різних національностей, етносів і народностей з усіх континентів Землі. Ось їх перелік:

1.             Віденська декларація та Програма дій: Прийнята на Всесвітній конференції з прав людини 25 червня 1993 р. у Відні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU93235D.html

2.       Декларація про расу та расові забобони: Прийнято Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури в Парижі 27.11.78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU78002D.html

3.             Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії чи переконань: Резолюція 36 / 55 Генеральної Асамблеї ООН від 25. 11. 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU81004R.html

4.             Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин: Прийнято резолюцією 47 / 135 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU92339.html

5.             Декларація принципів толерантності: Прийнято резолюцією 5. 61 Генеральної                  конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU95324.html

6.             Конвенция о защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах № 107: Принята Генеральной конференцией  Международной организации труда 5 июня 1957 года [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU57002.html

7.              Конвенция о коренных народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах № 169: Принята Генеральной конференцией Международной организации труда 27 июня 1989 года на ее двадцать шестой сессии [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89426.html

 8.             Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: Принята Генеральной Асамблеей ООН от 9 декабря        1948 года [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU48K03U.html

9.             Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Прийнято Радою Європи 04.11.1950 р.; ратифіковано Законом № 475 / 97 – ВР від 17. 07. 97 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU50K02U.html

10.         Конвенція про права дитини: Прийнято Генеральною Асамблеєю ООН від 20.11.1989; ратифіковано Постановою ВР № 789–ХІІ від 27.02.91[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89K01U.html

11.         Протокол щодо статусу біженців: Прийнято ООН від 16.12.1966; приєднання до протоколу Закон № 2942 –ІІІ від 10.01.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU51K02U.html

12.         Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти: Прийнято Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури в Парижі 14 грудня 1960 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU60K04U.html

13.         Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: Прийнято ООН від 12.12.1965; ратифіковано Президією ВР УРСР 21.01.1969 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: :http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU66K01U.html

14.         Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Прийнято Генеральною Асамблеєю ООН від 16.12.1966; ратифіковано Указом Президії ВР УРСР № 2148 –08 від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043

15.         Рамкова конвенція про захист національних меншин: Прийнято Радою Європи 01.02.1995 р. в Страсбурзі; ратифіковано Законом № 703 / 97 – ВР від 09. 12. 97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU95K02U.html

За кожним із цих документів стоїть складна праця цілих поколінь землян. Україна – держава, яка за географічним положенням розміщена в центрі Європи. Сьогодні постало питання ВИЗНАННЯ ЄВРОПОЮ УКРАЇНИ, як стратегічного партнера, рівноправного партнера, власника економічних, інтелектуальних і людських ресурсів. Сорока шести мільйонна держава прагне ВИЗНАННЯ, але Європа ставить УМОВИ… І знову, вкотре за останні шістсот років, в українців спрацьовує ментально-мутаційний ген  меншовартості, привитий нескінченними колонізаціями найближчих сусідів із сходу, заходу і півдня, і знову і знову на Майдані стверджується – Україна - європейська держава!! Але ж ніхто не заперечує очевидного факту, а от чи варто нам вступати в черговий СОЮЗ, варто добре подумати (скептикам раджу ознайомитись з історією Союзу Радянських Соціалістичних республік, створеному за ініціативи Росії, України,Білорусії, Казахстану і Закавказських республік у 20-роках минулого століття і зробити висновки з уроків історії існування цього союзу…).

       Я дотримуюсь центристської позиції, яка полягає в наступному:

1. Україна  має унікальне економіко-географічне положення на континенті, і є універсальною транспортною, фінансовою, культурологічною і цивілізаційною територією.

2. Україна володіє достатніми природними і енергетичними ресурсами, що дає можливість розвитку власної економіки.

3. Україна володіє унікальними людськими ресурсами, що дає можливість не тільки розвитку продуктивних сил держави, а й впродовж багатьох століть експортувати  інтелектуальні ресурси і технології в Європу і інші країни Америки, Азії і Австралії.

Щодо перших двох позицій, то не буду на них зупинятись, а скептикам, знову ж таки, порекомендую ознайомитись з курсом «Економічної географії» для 10-11 класу загальноосвітньої української національної школи.

А от щодо людських ресурсів, то хочу зупинитись на таких фактах. В Україні проживає 37,7 млн. етнічних українців, які складають титульну націю держави, дали назву цій державі і державну мову. Близько 35 млн. українців проживають за межами держави і проживають у різних державах світу. Починаючи з 1860 року українські общини були засновані в Аргентині, Бразилії, США, Канаді, Чилі, Китаї, Росії і майже в усіх європейських державах. Українці принесли на ці землі найдавніші традиції землеробської культури і на сьогоднішній день 70% чорноземів світу обробляються українськими руками. Канада в ХХ столітті стала найбільшим світовим експортером зерна, дякуючи українцям Канади. В Бразилії –українці, разом із корінними народами, є державотворчою народністю цієї держави. Українці є не просто європейською нацією, а світовою нацією. Нам є чим пишатися і ми не просто претендуємо на європейськість, МИ НАЙСТАРІША КУЛЬТУРНА І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА НАЦІЯ В ЄВРОПІ.

       Україна має йти своїм шляхом розвитку, як незалежна позаблокова держава. Для нас є важливими економічні, торгівельні, інтелектуальні і культурні відносини з державами які увійшли до Європейського Союзу і які є позаблоковими і нейтральними, з державами Близького Сходу і північної Африки, з Росією, Білорусією, Китаєм, Пакистаном, Індією, Австралією.

       Україна – велика місіонерська держава, бо традиційні цінності толерантності, добра, миру, злагоди, родинного щастя і благополуччя, віри в Господа – є тими загальнолюдськими цінностями, які ми здатні експортувати у інші світи заради миру і благополуччя на всій планеті.

       Україна здатна стати на чолі створення нової земної цивілізації, де будуть шанувати людину, національну державу, державну гідність і сприяти високому гармонійному гуманітарному розвитку.

       Кожен процес має свій початок і кожне нове життя народжується в муках…Так і Україна почала перетворення і перенародження з себе… На Майдані мільйони людей намагаються збагнути те нове, що народилося у їх свідомості, у їх душах, коли нова суспільна свідомість трасформується у нову національну ментальність…Влада шукає нові форми управління цією трансформацією і мусить теж пройти через ініціацію сумління і відповідальності, опозиція має стати конструктивом і запропонувати нові форми суспільної організації, або зникнути з історичної карти, а світ має учитися розуміти і сприймати нову Україну…

Ми – це новий український світ! Україна – держава громадянського суспільства! Україна – це нова цивілізація! Ми – громадяни України!

З нами Бог і Україна!

 Ірина Квасниця

Президент Асоціації «Спадщина України»

Коментарі

Редактирование коментария


Залишити коментарНадрукуйте цифри з картинки:

ВИЯВИЛИ ПОМИЛКУ? Виділіть слово і натисніть CTRL+ENTER