SiteHeart

"Спадщина Украiни" Західно-Українська Асоціація

Контакти:
+38 (044) 569-53-47
час роботи с 9-00 до 17-00

 

Мій кошик:

У кошику 0 товарів
на суму 0.00 грн

 
Закрыть

БЛОГ ІРИНИ КВАСНИЦІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО УРОКУ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ НА ТЕМУ «УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА»

  • 26.08.2014 2011
  • Коментарі: (0)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРШОГО УРОКУ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
НА ТЕМУ «УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА»

Головна мета Першого уроку – формування у школярів української громадянської ідентичності шляхом вивчення важливих фактів з історії держави, культурних традицій української титульної нації і національних меншин та корінних народів України, поваги до Українського Народу, усвідомлення морально-правових норм та загальнолюдських цінностей сучасного суспільства в царині збереження територіальної єдності нашої держави України.

Завданнями Першого уроку є:

 - ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення України впродовж її офіційного і юридичного існування;

- виховання у школярів почуття гордості за Україну, за самовідданість і героїзм її синів і дочок у відстоюванні гідності і територіальної цілісності в умовах неоголошеної війни в східних регіонах держави і анексії Автономної Республіки Крим;

- сприяння усвідомленню школярами духовної єдності населення всіх регіонів України, сповідування загальнолюдських і національних цінностей Українського Народу, збереження громадянського миру на нашій землі.

Основні знання, які необхідно ретранслювати учням:

Україна  держава, яка розташована у географічному центрі Європи, на перетині важливих торгівельних та комунікаційних шляхів із Європи в Азію та з країн Прибалтики до Близького Сходу. Територія України простягається із сходу на захід на 1316 кілометрів від 22°08' сх. д. (біля м. Чоп) до 40°05' сх. д. (с. Червона Зірка Луганської обл.) і з півночі на південь — на 893 кілометри від 52°18' пн. ш. (с. Петрівка Чернігівської обл.) до 44°22' пн. ш. (мис Сарич на Кримському півострові). Площа України становить 603,7 тисячі квадратних кілометрів.
      На заході Україна межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, на південному заході — з Молдовою, на півночі — з Республікою Білорусь, на півночі та північному сході — з Російською Федерацією. Загальна довжина кордонів — 6500 кілометрів. З півдня територію України омивають Чорне та Азовське моря. Загальна довжина берегової лінії — 2835 кілометрів.
      Станом на 2006 рік до складу України входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративні області, 481 адміністративно-територіальні райони, 2 міста республіканського підпорядкування — Київ та Севастополь.

Українська Соціалістична Радянська Республіка була проголошена 10 березня 1919 року на 3-му Всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові.

 У грудні 1922 року УРСР разом Російською СФСР, Білоруською СРР і Закавказькою СФРР створила Союз Радянських Соціалістичних Республік. За пропозицією Леніна, до складу нової держави входили рівноправні республіки: РСФРР, УСРР, БСРР і ЗСРР. Проте насправді всі найважливіші рішення приймалися лише в Москві. За Конституцією, кожна з республік мала право на вихід із союзної держави. Проте на практиці ця норма не могла бути втілена в життя. Територія Радянського Союзу швидко зростала, а також ріс формальний статус автономних утворень. Так, на території Туркестанської АСРР 27 жовтня 1924 р. були сформовані Туркменська й Узбецька СРР. 5 грудня 1929 р. утворилася Таджицька СРР. 5 грудня була ліквідована Закавказька СРР і на її базі утворилися Грузинська, Азербайджанська і Вірменська РСР. Пізніше до складу СРСР увійшли Казахська РСР, Литовська РСР, Латвійська РСР, Естонська РСР, Киргизька РСР, Молдавська РСР.

З 1919 по 1934 року столиця УРСР – м. Харків, а з 1934 року – м. Київ

Територія УРСР зазнала низки змін і остаточно сформувалася 1954 році. У ході Другої світової війни 1939–1945 років збільшила свою територію за рахунок приєднання Західної України. Проте одночасно, на підставі всесоюзних рішень, втратила низку територій на користь інших радянських республік: Берестейщина та північне Полісся перейшли до Білорусі, Стародубщина, Таганрозький та Шахтинський округи — РСФРР, Придністров'я — Молдавії.
       Фактично у теперішніх територіальних межах Україна постала після 1954 року після передання під юрисдикцію УРСР Кримської області РСФСР.
        З 1959 року була поділена на 25 областей. У 1970–1980-х роках була третьою союзною республікою СРСР за площею після РСФРР та Казахстану. За економічними і демографічними показниками була другою після РСФРР. Виробляла чверть усієї продукції СРСР. За переписом населення 1989 року нараховувала 52 млн мешканців, а переписом 2001 року – більше 46 млн.
        УРСР вийшла зі складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік у 1991 році: фактично — із прийняттям Акту проголошення незалежності України 16 липня, а формально — із підписанням Біловезької угоди.
        1991 року, в ході розпаду СРСР, УРСР проголосила незалежність і змінила назву на «Україна».

Українська Радянська Соціалістична Республіка — засновник і член Організації Об’єднаних Націй з 1945 року.

Українська Радянська Соціалістична Республіка — засновник і член ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури з 1954 року.

      Офіційні дипломатичні стосунки з УРСР починаючи з 1919 року мали більше 135 держав світу, які підтвердили і зберегли до сьогоднішнього дня.

 

Державі Україна 10 березня 2014 року сповнилося 95 років !!!

 Ми повинні розрізняти:
історичний розвиток території (умовно в існуючих кордонах сучасної України) - цей час нараховує сім з половиною тисяч років;
юридичний факт виникнення держави - юридичне, конституційне оформлення статусу держави – 19 березня 1919 року оголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка, яка у 1991 році проголосила незалежність і змінила назву на Україна; визнання її іншими державами, встановлення дипломатичних стосунків, участь у міжнародних організаціях, виступ з міжнародними ініціативами і т.д.

 

Запам’ятай ці дати:

11 століття – написано «Руську правду» - основний Закон Київської Русі

1710 рік - написано першу у світі Конституцію – Конституцію козацької держави Україна (Конституція Пилипа Орлика)

16 липня 1991 року – прийнято Декларацію про Незалежність України

28 червня – День Конституції України ( державне свято)

24 серпня – День Незалежності України ( державне свято)

 

Українська нація — це молода політична нація, яка щойно почала усвідомлювати свою велич як спільноти, якій жити і будувати власний світ на теренах старої Європи.
    Основу української нації складають і чисельно, і культурно етнічні українці 37,7 млн. осіб, які найбільш компактно проживають на заході, півночі та центрі України. Саме їх мова покладена в основу української літературної і визнана за державну. Саме українці дали назву державі – Україна.
  Нашу країну населяють ще близько 130 національних меншин (етнічні росіяни, білоруси, молдавани, греки, болгари та ін.) та корінних народів (караїми, кримські татари, гагаузи, євреї та ін.) – для яких Україна є Батьківщиною і рідним домом. Безумовно, найважливішим завданням української держави є не тільки збереження мови та культурної спадщини, але й створення оптимальних умов для самовизначення і самореалізації і української титульної нації , національних меншин та корінних народів, які живуть на цій благословенній землі.
   Тяжкий тернистий шлях пройшов наш народ до створення своєї держави. Через кров, понівечені долі цілих поколінь, розчарування, зради своїх і чужих, і все-таки вижив. Саме дух українства завдяки традиціям, звичаям та мові врятував народ від асиміляції, духовного та фізичного виродження.
   Традиції та звичаї створювалися віками і вирізняли українців поміж інших народів. І якщо звичай — це форма поведінки, прийнята певною суспільною формацією, що регулює своє внутрішнє життя, то традиція — спосіб передачі від одного покоління до іншої певної генетично-духовної програми, що базується на світогляді, віруваннях, способах мислення і виховання, морально-етичних нормах і є важливим і для сучасників, і для майбутніх поколінь.
  Завдяки своїм традиціям українці відомі у всьому світі як народ найдавнішої хліборобської культури, що сьогодні обробляє 70% чорноземів світу; як співуча, щира, гостинна нація, з великим потягом до знань, мистецтва та шанобливим ставленням до своєї історії, свого родоводу, своїх рідних та близьких.
    Сьогодні, як ніколи, є важливим вивчення і усвідомлення традицій і звичаїв з метою відродження і становлення світоглядних принципів українського народу, його національної гідності і самодостатності. Бо саме український народ являє собою духовну і матеріальну основу великої української нації. Ми повинні ґрунтовно вивчати основи культурної спадщини, сприяти національно-культурному становленню української титульної нації, гідності і історичної свідомості, традицій і звичаїв, функціонування української державної мови в усіх сферах суспільного життя; передавати ці знання молоді, виховувати повагу до Українського народу.
  Заради громадянського миру, спокою і розвитку держави етнічним українцям необхідно глибоко вивчати традиції та звичаї, культуру національних меншин та корінних народів України. Взаємна повага і толерантність зросте на ґрунті національно-культурного становлення корінних народів і національних меншин, що проживають на її території, реалізації їх прав і свобод в економічному, соціальному, освітньому і культурному просторі, збереженні і розвитку рідної мови та використання її в усіх сферах суспільного життя в територіальних громадах;

 Інтеграція культурно-національних і загальнолюдських цінностей, взаємодія і діалог української титульної нації, корінних народів та етносів, національних меншин, що живуть в Україні і формують сучасну Українську політичну націю і є українською національною ідеєю, платформою духовної і суспільно-культурної єдності, метою формування НОВОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ в ЄДИНІЙ УКРАЇНІ.

 

Президент Асоціації «Спадщина України» Квасниця І.Ю.

*Збережіть собі цей плакат (правою кнопкою мишки»зберегти зображення), та роздрукуйте до першого уроку. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

 

Додаток 1

З методичного посібника
«Дітям про державні свята та символи України»
Автор Квасниця І.Ю
Серія «Родинна книга»
www.spadshina.com

 

Історія української Конституції

На нашій землі, що зветься Україна, живуть люди п’ять тисяч років. В старожитні часи вони займалися землеробством, сіяли ячмінь і пшеницю, випасали на зелених луках коней, корів, кіз, овечок. Усього у давніх людей було вдосталь: хліба, овочів, молока. Своїми килимами, виробами зі шкіри, ювелірними і гончарними виробами, медом і хутрами славилася наша земля по всьому стародавньому світу.

А ще на цій землі з давніх давен існували прадавні держави: Київська Русь, Галицько – Волинське князівство, Литовсько – Польське князівство. Народ жив за законами Звичаєвого права, яке в окремих традиціях і звичаях українського народу дожило до наших днів.

Київська Русь була високорозвиненою слов’янською державою в 9 – 12 століттях. Правили державою мудрі і відважні князі. Найславетніші з них : княгиня Ольга, князь Володимир Красне Сонечко, князь Ярослав Мудрий, князь Святослав, князь Данило Галицький. За їх правління Київська Русь стала потужною європейською християнською державою, де були розвинені писемність, мистецтво, створені перші бібліотеки, побудовані величні храми.

Першою друкованою збіркою стародавнього руського права, укладеною в часи правління київського князя Ярослава Мудрого була «Руська правда». Найбільше норм «Руська Правда» присвячувала охороні життя, здоров'я і майна.

Особливою сторінкою в історії створення писемних законодавчих актів став документ козацької держави Україна, написаний гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Це була перша Конституція в історії людства. Називалась вона «Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» - Основний Закон козацької держави, першої демократичної держави Європи і світу. Народ мав керувати такою державою через право вільного вибору керівників держави. Народ козацької України за новим Законом мав право на свободу і самовизначення.

Але вороги поневолили нашу землю на 280 років. Гетьман Пилип Орлик помер у вигнанні в 1742 році. Знову Україна і український народ боролися за свою незалежність і свободу. І лише у 20 столітті Україна стала незалежною соборною державою.

Запам’ятайте, що Конституція Сполучених Штатів Америки була прийнята лише через 80 років – 4 липня 1791 року.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України оголосила Декларацію про Незалежність України. Почалась нова доба в історії державної розбудови України.

28 червня 1996 року було прийнято Верховною Радою України нову Конституцію – Основний Закон України.

Основний Закон України говорить:

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 5. Україна є республікою.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Стаття 10.Державною мовою в Україні є українська мова.

Стаття 11.Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації,

її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 14.Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Громадяни України мають права *:

 рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом

 рівні права чоловіків і жінок

 право на повагу до його гідності

 право на свободу думки і слова

 право на свободу світогляду і віросповідування

 право на освіту

 право на охорону здоровя

Громадяни України мають обов’язки:

 захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України

 шанування державних символів України

 обов’язок сплачувати податки і збори

 обов’язок неухильно додержуватися Конституції України та законів України

 не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей

Наша держава Україна пройшла довгий і тернистий історичний шлях до Незалежності. Ви живете у державі, де прийнятий Основний Закон –Конституцію. Це найкращий Закон у світі, бо він дає можливість щасливо жити, працювати і здобувати освіту, шанувати батька і матір, любити свою землю.

Любіть свою Україну. Навчайтеся читати, писати, пізнавайте премудрості різних наук і гордіться славною історією своєї держави. Ви – наша радість і надія! Ви – майбутнє нашої благословенної України!

Запам’ятай ці дати:

11 століття – написано «Руську правду» - основний Закон Київської Русі

1710 рік - написано першу у світі Конституцію – Конституцію козацької держави Україна

28 червня – День Конституції України ( державне свято)

24 серпня – День Незалежності України ( державне свято)

 *Дорогі батьки! Допоможіть своїй дитині усвідомити права і обов’язки громадянина, керуючись особистими прикладами з історії Вашої родини.

Додаток 2

 

Вірші про Україну

 Ще не вмерла Україна

Гімн держави

 

  Слова: Павла Чубинського
Музика: Михайла Вербицького

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

  Приспів:

  Душу й тіло ми положим
  За нашу свободу
  І покажем, що ми, браття,
  Козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє!
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

  Приспів:

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відобється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами. 

  Приспів:

 

Євген Гуцало
   *****

Україно ― мамо, сестро, жінко,
в’ється блискавицею твій стан.
Ти ж бо, Україно, українка,
склала серденьком свої вуста.

Ти ж бо українка, Україно,
стрічкою в косах твоїх ― Дніпро,
ти моє безсмертя солов’їне,
плоть моя калинова і кров.

Україно ― жінко, мамо, сестро !..
Сонце ― мов дитя біля грудей ―
ти несеш і завше будеш нести,
вірячи у свій грядущий день.

Україно ― жінко, сестро, мамо
у блакитному вінку небес,
так, як сина, обійми руками,
так, як матір, обійму тебе.

Ти ж бо українка, Україно,
як твої лелеки й журавлі,
у твоїх очах співа барвінок,
і калини гілка на чолі ...

 

Степан Будний
     *****

Купаюсь у травах пахучих,
Збиваю ранкову росу.
Свою Україну співучу
У серці юнацькім несу.

Де гнеться червона калина
І бродять вервечки беріз,
Я слухав пісні голубині,
На вітрі весняному ріс.

І бились прибої пшениці
У стріхову хату мою,
А силу я пив із криниці,
Що небом синіла в гаю.

Узяв я пісенную вдачу
В полів і в прозорості рік,
Щоб молодість чисту гарячу
Віддати Вкраїні навік.

 

Михайло Стельмах
       *****

В твоїм грозовім полі, Україно,
Посію жито й щастя у ріллю.
Не краю серця я на половини ―
Усім свій край і славлю, і люблю.

Мені бої не виточили сили,
Я гордий труд зірницею несу,
Мене навчили попіл і могили
Кресати з мужніх дум вогні, грозу.

Тому я мрію так життя прожити,
Щоб кров і піт віддать землі своїй,
Щоб у плодах мої хилились віти,
Щоб розроставсь в глибинах корінь мій.

1945

 

  Василь Симоненко

Лебеді Материнства

Мріють крилами з туману лебеді рожеві,
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

Заглядає в шибку казка сивими очима,
Материнська добра ласка в неї за плечима.

Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,
Не пущу тебе колиску синову гойдати.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,
Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

Темряву тривожили криками півні,
Танцювали лебеді в хаті на стіні,

Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,
Лоскотали марево золотим сузір’ям.

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.

У хмільні смеркання мавки чорноброві
Ждатимуть твоєї ніжності й любові.

Будуть тебе кликать у сади зелені
Хлопців чорночубих диво-наречені.

Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.

За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.

І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі,

Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

 

  Олена Пчілка 

  Маленька Українка

 Знаю, бо казала
Мені моя ненька,
Що я українка,
Правдива, маленька.

Знаю, Україна
Серцю мому мила,
Я по-українськи
Молитися вчила.

А моя опіка ―
То Божая Мати,
Мати України
Повна благодати.

Ось мою молитву
Прийми, Отче Боже,
Нехай Україні
Вона допоможе.

Коментарі

Редактирование коментария


Залишити коментарНадрукуйте цифри з картинки:

ВИЯВИЛИ ПОМИЛКУ? Виділіть слово і натисніть CTRL+ENTER