SiteHeart

"Спадщина Украiни" Західно-Українська Асоціація

Контакти:

ukr.spadshina@gmail.com
час роботи с 9-00 до 17-00

 

Мій кошик:

У кошику 0 товарів
на суму 0.00 грн

 
Закрыть

БЛОГ ІРИНИ КВАСНИЦІ

Великий світ маленької дитини

 • 16.04.2021 2011
 • Коментарі: (0)

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА
розвитку дитини дошкільного віку
«Великий світ маленької дитини» І ступінь
національного культурологічного просвітницького проекту
«Народознавство України: народи великої України»

Київ – 2007 - 2021 рр.                                                               

 

Авторський колектив:

Квасниця Ірина Юліянівна                                    

професор, завідувачка кафедри українознавства Університету «Львівський Ставропігіон»,
Вчений секретар Ставропігійського науково-академічного товариства,
Університету “Львівський Ставропігіон”,
президент і засновник  ГО Західно-Українська Асоціація «Спадщина України» (1998 р.),
член Національної спілки журналістів України з 2008 р.,
Автор більше 130 наукових публікацій, збирачка і дослідниця народних традицій та звичаїв українців та народів, що населяють Україну (1978-2021 рр.),
письменниця, українська казкарка (літературний псевдонім Ірен Вітуш.)                                    

Квасниця Анастасія Вікторівна

бакалавр-вчитель образотворчого мистецтва,
магістр-графічний дизайнер поліграфічної продукції Інституту мистецтва та дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка,
докторант Limkokwing University of Creative Technology (Австралія- Великобританія).   

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Життя сучасного українського суспільства пов’язане з реформуванням освітньої системи у 1999–2021 роках: створено основне законодавче поле освітянської галузі, розроблено нормативно–правову базу для розвитку національної системи освіти, ухвалено низку законів «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно–технічну освіту», «Про вищу освіту», ухвалено Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Особливу увагу суспільства привертають проблеми навчання і виховання дітей дошкільного віку, формування у них «елементарних форм відповідального самовизначення, розвиток у них почуття власної гідності, що ґрунтується на самоповазі й визнанні значущими людьми їхніх чеснот».

З цією метою було прийнято нову редакцію Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-ІІІ від 21.01.2021 р., де визначено правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні. 

Вперше в історії держави у ст. 4. Закону /редакція закону 2009 р./ зазначається, що «Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні». Таким чином, акцентується увага суспільства на тому, що дошкільний вік –– базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини, формування її морально-етичної шкали і основних рис характеру. А в ст. 23 «Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація» зазначається, що «зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти...» і далі «Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки». Таких діючих програм сьогодні є декілька: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», схвалена колегією Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року та затверджена наказом № 41 від 29.01.2009 р. «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми «Дитина», «Впевнений старт» та інші національні і регіональні програми, затверджені у 2009-2020 рр.

Програми «Я у Світі», «Дитина» і «Впевнений старт»  є стратегічними за своїм характером. Разом з тим це програми відкритого типу, оскільки залишають можливість для науковців і педагогів розробки варіативної частини змісту, створення авторських програм з врахуванням культурних особливостей та індивідуального досвіду дошкільника того чи іншого регіону.

Авторська програма Квасниці І.Ю. і Квасниці А.В.  «Великий світ маленької дитини» І ступінь складається із декількох блоків:

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Великий світ маленької дитини» І ступінь;
 2. Навчально-методичний супровід упровадження авторської програми Квасниці І.Ю. «Великий світ маленької дитини»  (І ступінь) для ДНЗ;
 3. Навчальний курс для вихователів ДНЗ, що проходять курси підвищення фахової кваліфікації на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти (автор і лектор Квасниця І.Ю.)
 4. Навчально-методичний комплекс для забезпечення реалізації авторської програми «Великий світ маленької дитини»  (І ступінь) (автори Квасниця І.Ю., Квасниця А.В.)

 

Авторська програма розвитку дитини дошкільного віку «Великий світ маленької дитини» І ступінь є варіативною. Вона відображає ідею цілісного національного культурологічного навчального змісту і є не тільки предметом спрямованого теоретичного осмислення, а й прикладом експериментальної реалізації завдань державних стандартів освіти дітей дошкільного віку.  Авторська програма розвитку дитини дошкільного віку «Великий світ маленької дитини» І ступінь за результатами апробації у ДНЗ Київської області у 2008-2011 рр. рекомендовано на розгляд ІІТЗО МОНУ Науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол №4 від 26.05.2011 р.) та  «Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» Комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України протокол № 2 від 24 червня 2014 року.

Актуальність розробки програми пов’язана із потребою сучасної навчально-методичної літератури народознавчого характеру для педагогів навчальних закладів різних ступенів. Особливого значення у підготовці навчально-виховних заходів набуває наявність сучасного літературного та музичного матеріалу у вигляді казок, оповідань, легенд, віршів, пісень, музичних казок.

У провадження авторської програми «Великий світ маленької дитини» І ступінь  у варіативну складову навчального плану обумовлено необхідністю реалізації національної ідеї, як духовної опори формування людської особистості. Побудова освітнього виховного процесу в дошкільному навчальному закладі  на гуманістичних принципах людиноцетризму і дитиноцентризму вимагає з боку родини, педагогічного колективу великої любові до дітей, поваги до їх гідності, турботи про психофізичний стан вихованців і забезпечення умов для їх гармонійного розвитку.

Пропонуючи до реалізації дану навчально-виховну програму, ми враховували ті якісні зміни, що відбулися в українському суспільстві впродовж останніх 30 років. Насамперед, деформація статусу і соціальної ролі  сім’ї старого традиційного типу. Сім’я, як соціальний інститут, не в стані повноцінно виконувати свої функції. Спроби держави фінансово зацікавити батьків народжувати і виховувати дітей зіштовхнулися із проблемами зростання кількості розлучень,  росту кількості сиріт, безпритульних дітей, росту кількості дітей із хронічними захворюваннями.  Зникає «домашня школа виховання», яка в попередні епохи готувала дітей до «дорослого» життя і прищеплювала морально-етичні цінності свого роду. У дошкільні навчальні заклади і в початкову школу почали приходити діти із загальмованим процесом дорослішання, т.зв. інфалтили.

По-друге, зазнав руйнування одвічний патріархальний світогляд. Власне, та житейська мудрість, яка допомагала виживати багатьом поколінням українців, була відображенням національної ідентичності і формувала уявлення дитини про сенс і цінності життя – втратила своє значення. І освітню функцію щодо зменшення негативного впливу на розвиток і становлення сучасного суспільства було покладено на навчальні заклади України. Тепер педагогам необхідно вчити діток усього того, що раніше учили їх батько з матір’ю в домашніх умовах: особистій гігієні, умінням і навичкам роботи із інструментами, основам домашнього господарства, умінням бути корисним своїй сім’ї, поважати батька і матір, любити свою родину, шанувати державні та народні символи, вивчати традиції та звичаї, пісні, казки та легенди свого народу,  любити і бути гордим за свою Батьківщину.

Програма «Великий світ маленької дитини» І ступінь орієнтована на застосування навчально-методичного комплексу, створеного авторами програми Квасницею І. Ю., Квасницею А.В. (додаток 1).  Навчально-методичний комплекс «Великий світ маленької дитини» не тільки відображає зміст національних програм розвитку дітей дошкільного віку, але є новою педагогічною технологією передачі знань від учителя (вихователя) до учня (вихованця), першою навчально-методичною системою в Україні, яка поєднує дошкільне і шкільне виховання на принципах спадкоємності, наступності, компетентності і високої фахової педагогічної підготовки.

Навчально-методичний комплекс «Великий світ маленької дитини» за результатами апробації у ДНЗ Київської області у 2008-2011 рр. рекомендовано на розгляд ІІТЗО МОНУ Науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол №4 від 26.05.2011 р.)

Навчально-методичний комплекс «Великий світ маленької дитини» рекомендовано на розгляд ІІТЗО МОНУ Бюро Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук ( протокол від 16.01.2012 року).

Навчально-методичному комплексу «Великий світ маленької дитини» присвоєно гриф «Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» Комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України протокол № 2 від 24 червня 2014 року.

Зміст програми «Великий світ маленької дитини» І ступінь визначили шість основних тем, які враховують традиції України, традиції народів різних регіонів нашої держави, національні особливості української культури:

 1. «Україна починається з кожного з нас»
 2. «Україна – це моя сімя, моя родина»
 3. «Свято Української державної мови»
 4. «Україна – це мій садочок, моє місто (село, селище)»
 5. «Весняні хліборобські свята українців»
 6. «Ми – громадяни України : державна атрибутика і святині»

Особливістю Програми є те, що матеріали навчально-методичного комплексу використовуються вихователями на власний розсуд в процесі вивчення різних дисциплін: розвитку мовлення, арифметики, ручної праці, малювання, співів, а також різноманітних виховних заходів впродовж навчального року, ускладнюючи його в залежності від психологічного віку дітей.

 У результаті вивчення програмного матеріалу дитина знає особливості своїх рідних та близьких, усвідомлює родинні взаємини; орієнтується у своєму родоводі; розрізняє  права та обов’язки різних членів родини; знає про життєву мудрість найстарших членів родини, розуміє їх значення для благополуччя родини, відчуває почуття глибокої поваги до своїх батьків та родичів; розрізняє характерні особливості представників різних статевих груп за їхніми соціальними ролями в суспільстві: тато, мама, бабуся, дідусь, сестра, брат; знає основні державні символи, характерні ознаки українців, як головної нації, що дала державі Україні назву і державну мову; розуміє, що в Україні живуть люди різних національностей, зовнішності, культури; усвідомлює, що людей цінують за їх моральні якості; відчуває любов до своєї Батьківщини; має почуття гордості за свій народ і свою батьківщину.

Використовуючи методики народної педагогіки при опрацюванні тем програми «Великий світ маленької дитини» І ступінь, необхідно врахувати особливості укладу дитячого навчального закладу не тільки в інтер’єрах кімнат, холів, актової зали, але й у змісті життя вихованців.      

 

Вимоги до впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку
«Великий світ маленької дитини» І ступінь:

 

1. Організація розвивального життєвого простору для всіх навчальних закладів, незалежно від форм власності:

• наявність Державного Прапора і Герба України в кабінетах директорів, в ігрових кімнатах, класних кімнатах та актових залах. На столах педагогів прапорці України мають бути встановлені у скляні (пластмасові) прозорі вази, заповнені зерном (ячмінь, пшениця, жито), яке символізує приналежність до хліборобської нації;

• обов’язкова розробка та встановлення на спеціальних подіумах у вестибюлях дошкільних і шкільних закладів Прапора Держави Україна, прапора чи штандарту навчального закладу і стендів з роз’яснювальною інформацією про Державний Прапор, Герб України та прапор  ДНЗ чи школи;

• встановлення спеціальних флагштоків на подвір’ях навчальних закладів, де щоранку з початком робочого дня піднімати Державний Прапор України.

 

2. Організація навчально – виховного процесу за темами:

• навчальні і виховні заняття мають тривати не більше 30 хвилин;

• кожне завдання із ручної праці виконувати з дітьми впродовж 2-3 занять;

• виконання  вправ з образотворчого мистецтва:

♦ малювання (з 3 до 5 років) – тільки пальчиками і акварельними фарбами на меду;

♦ малювання ( з 5 до 6 років) – тільки пензликами акварельними фарбами на меду;

♦ ліплення фігурок, медальйонів, писанок – тільки з натуральних матеріалів: глина, солоне тісто;

♦ розмальовування їх на наступних заняттях – пальчиками, пензликами акварельними фарбами на меду.

• усі розвивальні завдання мають бути скеровані на отримання конкретного результату: аплікації-листівки; вироби із солоного тіста, глини, медальйони, фігурки на підставці –– виготовляються для подарунків і вручення батькам під час підсумкових заходів;

• підсумкові заходи (ранки, виступи, постановки дитячих мюзиклів, музичних казок) за тривалістю не повинні перевищувати 45 хвилин;

• поєднувати індивідуальну роботу кожної дитинки з колективними роботами: виготовлення панно, аплікацій групами дітей різного віку, постановок дитячих мюзиклів і вистав групами дітей різного віку;

• обов’язкова участь вихователів, як дійових осіб, у спектаклях, ранках і музичних казках;

• організація просвітницької роботи з батьками у формі «Азбуки родинного виховання» (за окремим методичним супроводом).

 

Мета реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку «Великий світ маленької дитини» І ступінь:

• Створити в дошкільному закладі позитивний розвивальний життєвий простір для дітей:

• Заохочувати дитину докладати зусилля для досягнення високих показників якості кінцевого результату, критично, але делікатно оцінювати зроблене;

• Заохочувати дітей до порівняльної практики самооцінки задуманого з реально досягнутим;

• Навчити дітей шанобливого ставлення до матері і батька, бабусі і дідуся, поваги до сестричок і братиків – членів своєї родини;

• Дати дітям поняття «титульної української нації», традицій і звичаїв українців; виховання поваги до української нації;

• Демонструвати шанобливе ставлення, вивчення традицій, звичаїв, особливостей культури народів і національних меншин України;

• Сприяти розвитку почуття гордості за приналежність до певної етнічної групи і  Українського Народу Республіки Україна.

Дошкільний навчальний заклад по відношенню до сім’ї має стати консультативним  і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання. Важливою місією педагогічних колективів дитячих навчальних закладів є допомога сім’ям у відродженні, збереженні, підтримці родинних традицій, національних звичаїв та прилучення  дітей до історичних джерел свого народу та виховання поваги до інших народів.

 

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ «ВЕЛИКИЙ СВІТ МАЛЕНЬКОЇ ДИТИНИ»  І СТУПІНЬ

ТЕМА 1:  «УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З КОЖНОГО З НАС»

• Я – хлопчик, я – дівчинка

• Ми – дітки: малюки і дошкільнята

• Ми живемо у чудовому краю – нашій рідній землі

• Осінь – пора збору урожаю, вінець хліборобського року

  Підсумок теми:

• «Свято рідної землі» –  сценарії-постановки для дітей 3–4 років, 5–6 років.

       Дата проведення: жовтень (початок) (рекомендовано запросити батьків та гостей)

навчально-виховні заходи

• Виставка дитячих робіт з природного матеріалу (зібраного на прогулянках; принесеного з бабусиного саду, свого городу; зібраного на прогулянці з батьками у парку, лісі чи полі)

• виставка рослинних композицій ( виготовлених дітьми і педагогами)

 

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДО ТЕМИ:

«УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З КОЖНОГО З НАС»

1. Навчально-методичний посібник у двох томах  «Традиції та звичаї українців» (І. Ю. Квасниця), т. 1. «Зима»

• Народні традиції та звичаї у вересні–жовтні місяці: завершення жнив, проведення обрядів ініціації дошкільнят («пострижини», «плетіння першої коси», «обряд першої сповіді»);

• Оповідання «Перше полювання» + використання аудіокниги

• Оповідання «Бджілка і Христинка» + використання аудіокниги

• «Про правду і кривду», українська народна казка

• «Калинова сопілка», українська народна казка

• Казка «Бабине літо» (використання аудіокниги)

 1. Використання книжок–розмальовок.
 2. Використання ляльок–героїв оповідань та казок у рольових іграх за темою.
 3. Використання музично–пісенного матеріалу із збірки «Веселий сонцеворот»
 4. Постановка вистави музичної казки «Подарунок лісового чарівника» (музика Євгена Заставного, лібрето Василя Сагайдака)
 5. Використання музично-пісенного матеріалу із збірки «Веселий сонцеворот»
 6. Використання навчально-методичного посібника «Умілі маленята» (автор А. В. Квасниця)

 

 

ТЕМА 2: «УКРАЇНА – ЦЕ МОЯ СІМЯ, МОЯ РОДИНА»

• Моя матуся, татусь, братик, сестричка

• Мої бабуся, дідусь, тітка, дядько, двоюрідні брати, двоюрідні сестри

• Народні традиції та звичаї різдвяного циклу в Україні

 Підсумок теми:

«Свято Святого Миколая –  сценарії-постановки для дітей 3 – 4 років,  5 – 6 років ( за вибором і згодою батьків).

 Дата проведення: 18–19 грудня;

навчально-виховні заходи

• виставка дитячих малюнків та сувенірів із природного матеріалу  «Дарунки Святому Миколаю»

• виставка дитячих робіт (оригамі, вироби з солоного тіста, аплікації, святкові листівки)

 

       Підсумок теми:

Свято «Різдвяна Коляда» –– сценарії-постановки для дітей 3–4 років, 5–6 років (за вибором і згодою батьків.)

Свято «Новорічна феєрія» –– сценарії-постановки для дітей 3–4 років, 5–6 років (за вибором і згодою батьків).

 Дата проведення: 25 – 28 грудня; рекомендовано запросити батьків та гостей

     

  навчально-виховні заходи:

• виставка дитячих робіт «Різдво і Новий рік в Україні»

• виставка і вручення робіт, виготовлених дітьми (різдвяні їжачки, павучки, оберегові букети для  різдвяного столу та рідної оселі), батькам  (родичам), які присутні на святі

 

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДО ТЕМИ:

 «УКРАЇНА – ЦЕ МОЯ СІМЯ, МОЯ РОДИНА»
НМК «Великий світ маленької дитини»

1. Навчально-методичний посібник у двох томах «Традиції та звичаї українців» (І. Ю. Квасниця), т. 1. «Зима»:

• Народні традиції та звичаї у листопаді – грудні місяці: завершення хліборобського року, цикл різдвяних містерій, включаючи заходи, присвячені родинним традиціям;

• «Святий дозор», легенда + використання аудіокниги

• «Легенда про охоронця Києва» + використання аудіокниги

• «Біла лілія непорочності», християнський переказ + використання аудіокниги

• «Казка про двох сестер» (використання аудіокниги)

• «Арись Діва» (використання аудіокниги)

•  «Вовчий пастух”» + використання аудіокниги

• «Сон у ніч святого Миколая», оповідання + використання аудіокниги

• «Подарунок для Святого Миколая», оповідання (використання книги «Дітям про Святого Миколая»)

• «Золоте козеня», казка (використання книги «Дітям про Новий Рік та Різдво в Україні»)

• «Таємниця старого року», містерія (використання аудіокниги)

 1. Використання збірки казок «Казки та легенди древньої землі Аратти» (Квасниця І.Ю.)
 2. Використання книжок-розмальовок
 3. Використання матеріалів з книги «Дітям про Святого Миколая»
 4. Використання матеріалів з книги «Дітям про Новий Рік і Різдво в Україні»
 5. Використання ляльок, героїв оповідань та казок, у рольових іграх за темою
 6. Використання  обрядових, світських та авторських пісень
 7. Використання літературних сценаріїв для постановки у дитячих колективах («Свято Святого Миколая», «Обряд водіння Новорічної Кози»)
 8. Використання музично-пісенного матеріалу із збірки «Веселий сонцеворот»
 9. Використання навчально-методичного посібника «Умілі маленята» (автор А. В. Квасниця)

 

ТЕМА 3: «СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ»

• рідна мова

• державна мова

• українські достойники (визначні люди, письменники, поети, учені, що доклали свій талант і знання для розвитку української державної мови)

      Підсумок теми:

 «Святе слово благословенної землі» – сценарії-постановки для дітей 3–4 років, 5–6 років.

Дата проведення: 9–10 березня (об’єднати святкування роковин Великого Кобзаря і дня української державної мови, рекомендовано запросити батьків та гостей)

навчально-виховні заходи:

• виставка дитячих малюнків за мотивами українських народних пісень

• виставка творів «Допиши казку» – казки дітей (записані вихователями) за мотивами українських народних казок, авторських казок за етнічними мотивами

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДО ТЕМИ:

«СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ»
НМК «Великий світ маленької дитини»

1. «Державний і народний календар : сценарії свят» (І. Квасниця)

• «Святе слово благословенної землі» (сценарії для дітей 5–6 років, 7–11 років)

• «Мово моя солов’їна» (сценарії для дітей 5–6 років, 7–11 років, рідна мова –– українська)

• «Рідна мова – мова материнська» (сценарії  для дітей 5–6 років, 7–11 років, для дітей, рідна мова яких –– мови національних меншин України )

 1. «Дітям про державну і рідну мову в Україні» (І. Ю. Квасниця):

• Про історію державної мови республіки Україна

• Рідна мова материнська – основа розвитку і становлення особистості дитини

• Прислів’я та приказки про мову

• Вірші про мову

• Пісні про мову

• Скоромовки та примовки

• «Колискова для яничара» (оповідання) автор І Квасниця

• «Таємниця древніх укрів» (уривок з повісті) автор І.Квасниця

 1. Використання збірки казок «Казки та легенди древньої землі Аратти» (Квасниця І.Ю.)

• «Легенда про волхва Тура, славного витязя землі Аратти», казка

4.Використання книжок-розмальовок

5. Використання ляльок – героїв оповідань та казок у рольових іграх за темою

6. Використання  обрядових, світських та авторських пісень

7. Використання літературних сценаріїв для постановки у дитячих колективах

8.Використання музично-пісенного матеріалу із збірки «Веселий сонцеворот»

9. Використання навчально-методичного посібника «Умілі маленята» (автор А. В. Квасниця).

 

ТЕМА 4: «УКРАЇНА – ЦЕ МІЙ САДОЧОК, МОЄ МІСТО (СЕЛО, СЕЛИЩЕ)»

• Моя вихователька і нянечка

• Мій садочок – «маленький світ моєї рідної України»

• Моє село (селище, містечко, місто) – це моя Україна

• Мої друзі – громадяни України (росіянин, білорус, поляк, єврей, татарин, грек, болгарин, вірменин, німець …за етнічним походженням, але народжені і живуть в Україні)

Підсумок теми:

«Великодній передзвін» – сценарії-постановки для дітей 3–4 років, 5–6 років (за вибором і згодою батьків)

Дата проведення: квітень (рекомендовано запросити батьків та гостей)

       навчально - виховні заходи:

• виставка дитячих малюнків «Прийшла весна – красна»

• виставка дитячих робіт «Українська писанка» (розмальовки писанок на папері, виготовлення аплікацій, виготовлення писанок-путанок, писанок-вишиванок, писанок-крашанок)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДО ТЕМИ:

«УКРАЇНА – ЦЕ МІЙ САДОЧОК, МОЄ МІСТО (СЕЛО, СЕЛИЩЕ)»
НМК «Великий світ маленької дитини»

1. Навчально - методичний посібник у двох томах «Традиції та звичаї українців» (І. Ю. Квасниця, А. В. Квасниця), т. 2. “Літо”

• Народні традиції та звичаї у березні-квітні місяці: початок хліборобського року, пробудження природи після зимового сну, повернення до рідних гнізд перелітних птахів, Великдень.

• «Історія і значення вінка в обрядах давніх українців»

• «Як квітень до березня у гості їздив»,  українська народна казка

• «Легенда про селянина і сорок святих», християнський переказ + використання аудіокниги

• «П'ятницькі хрести», легенда

• «Легенда про янгольські хори» + використання аудіокниги

• «Вогник і Скіпочка», казка + використання аудіокниги

• «Яйце – Райце», українська народна казка

2.Використання збірки казок «Казки та легенди древньої землі Аратти» (Квасниця І.Ю.)

•  «Зозулина кара», казка + використання аудіокниги

• «Казка про золоту вербу» + використання аудіокниги

 • «Казка про крашанку, чорта та хитру жінку»

• «Навська ніч проти Рахманського великодня»

3 . «Дітям про Великдень і весняні свята в Україні» (І. Ю. Квасниця)

• Історія та народні традиції Великодня в Україні

4. Використання книжок-розмальовок

5. Використання ляльок – героїв оповідань та казок у рольових іграх за темою

6. Використання обрядових, світських та авторських пісень

7. Використання літературних сценаріїв  для постановки у дитячих колективах

8. Використання музично-пісенного матеріалу із збірки «Веселий сонцеворот»

9. Використання навчально-методичного посібника «Умілі маленята» (автор А. В. Квасниця)

 

     ТЕМА 5: «ВЕСНЯНІ ХЛІБОРОБСЬКІ СВЯТА УКРАЇНЦІВ»

• обряди пробудження землі від зимового сну

• обряди, присвячені природі

• дитячі  весняні народні ігри, забави, пісні та віншування (подячні вірші)

Підсумок теми:

« Свято матері» – сценарії-постановки для дітей 3–4 років, 5–6 років.

Дата проведення: перша неділя травня

навчальні-виховні заходи

• виставка дитячих малюнків «Моя матуся»

• виставка і вручення подарунків для матусь (плетені закладки, брошки, оригамі, штучні квіти, відкритки, картинки та аплікації)

• конкурс на звання «Найкраща матуся» (в кожній групі дитячого садочку за дитячими оповіданнями), вручення призів і почесних грамот

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДО ТЕМИ:

«ВЕСНЯНІ ХЛІБОРОБСЬКІ СВЯТА УКРАЇНЦІВ» НМК «Великий світ маленької дитини»

 

1. Навчально-методичний посібник у двох томах «Традиції та звичаї українців» (І. Ю. Квасниця, А. В. Квасниця), т. 2. «Літо»

Народні традиції та звичаї у травні-червні місяці:

• традиції та звичаї пошани до померлих родичів, громадян держави, що віддали своє життя за свободу України, день вияву поваги до Матерів, традиції та звичаї початку літа, пов'язані із новим урожаєм та сезонним доглядом свійських тварин.

2. «Казки та оповідання древньої землі Аратти» збірка казок (І.Ю.Квасниця)

•  «Навська ніч проти Рахманського Великодня», казка + використання аудіокниги

•  «Казка старого міста» + використання аудіокниги

•  «Юрай - Рай та Вселенський змій», казка  + використання аудіокниги

•  «Материнська правда», казка + використання аудіокниги

•  «Казка про Русалоньку та Потерчатко» + використання аудіокниги

3. «Дітям про Великдень і весняні свята в Україні» (І.Ю. Квасниця)

• Історія та народні традиції  весняних свят українців

4.Використання книжок-розмальовок

5. Використання ляльок – героїв оповідань та казок у рольових іграх за темою

6. Використання обрядових, світських та авторських пісень

7. Використання літературних сценаріїв для постановки у дитячих колективах

8. Використання музично-пісенного матеріалу із збірки «Веселий сонцеворот»

9. Використання навчально-методичного посібника «Умілі маленята» (автор А. В. Квасниця)

 

ТЕМА 6:

«МИ – ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНА АТРИБУТИКА І НАЦІОНАЛЬНІ СВЯТИНІ»

• Народні святині і обереги України

• Державні символи  України

• Державні свята України (День Конституції, День Незалежності, День рідної мови, День української державної мови, День захисника Вітчизни)

• Права і обов’язки української дитини – громадянина України

 Підсумок теми:

Свято української дитини «Ми – громадяни України»

 сценарії – постановки для дітей 3–4 років, 5–6 років.

          Дата проведення: початок червня (рекомендовано запросити батьків та гостей)

Навчально-виховні заходи:

• виставки дитячих робіт: «Я, моя сім’я, родина, друзі – народ України», «Державний прапор і герб – гордість народу України»;

• виставка дитячих робіт з використанням атрибутики держави Україна з подальшим врученням видатним односельцям і поважним громадянам свого населеного пункту

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДО ТЕМИ:

«МИ – ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНА АТРИБУТИКА І НАЦІОНАЛЬНІ СВЯТИНІ»
НМК «Великий світ маленької дитини»

1. «Дітям про державні символи  України» (І. Ю. Квасниця)

• Історія творення Основного Закону України – Конституції України

• Історія українського прапора

• Правила використання Державного прапора України

• Історія українського герба

• Історія гімну України

• Київ – столиця України

Вірші, пісні, оповідання, казки та легенди про державні символи

 1. «Дітям про національні святині  та обереги України» (І. Ю. Квасниця)

• Народні обереги: традиції і сучасність

• Національні святині українського народу

• Вірші, пісні, оповідання, казки та легенди про народні святині та обереги

 1. «Дітям про державні свята України» (І. Ю. Квасниця)

• Історія державного свята – День Конституції

• Історія державного свята – День Незалежності

• Історія міжнародного свята – День рідної мови

• Історія свята День української державної мови

• Історія свята – День захисника Вітчизни

• Вірші, пісні, оповідання, казки та легенди до державних свят України

• Права і обов’язки української дитини –– громадянина України

4. «Державний і народний календар : сценарії свят» (І. Ю. Квасниця )

• «Народження моєї держави – День незалежності України» (сценарії для дітей 5–6 років, 7 –11 років)

• «Благословен народ, що має право…»(сценарії свят до Дня Конституції України; для дітей 5–6 років, 7–11 років)

• «Я – громадянин України …»(сценарії про права і свободи української дитини згідно «Конвенції ООН про права дитини»; для дітей 5–6 років, 7–11 років)

• «Дарувала мати долю, вишиту на рушникові» (сценарії про символіку українського рушника; для дітей 5–6 років, 7–11 років)

• Без верби і калини немає України (сценарії про символіку народних оберегів; для дітей 5–6 років, 7–11 років)

• «Хліб усьому голова» (сценарії про народну святиню –– хліб; для дітей 5–6 років, 7–11 років)

• «Вінок мій барвінковий» (сценарій про народний оберіг – дівочий вінок; для дітей 5–6 років, 7–11 років)

 1. Використання книжок-розмальовок
 2. Використання ляльок – героїв оповідань та казок у рольових іграх за темою
 3. Використання музично-пісенного матеріалу із збірки «Веселий сонцеворот»
 4. Використання навчально-методичного посібника «Умілі маленята» (автор А. В. Квасниця)

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

Багринець В. Початок нашого родоводу // Дзвін, 1992, № 1–2.

Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк, 1998.

Біблія, або Книга Святого Письма Старого й Нового заповіту. – М., 1988.

Богород А. Ідеологічна боротьба навколо писанки // Сварог, 1996. – Вип. 4.

Богород А. Календар в історії народів // Сварог, 1997. – Вип. 5.

Богород А. Старий Новий рік // Сварог, 1998. – Вип. 7.

Богород А. Український народний танець у писемних джерелах // Дивослово, 1997. – № 7.

Бодянські Осип та Федор // Українські народні пісні. – К.: Наукова думка, 1978.

Будівський П. Специфіка родинно-побутових пісень // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 2. – С. 10–18.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 92.

Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. – Полтава, 1994.

Ващенко Г. Служба Богові і Батьківщині // Рідна школа. – 1992. – № 2, 3, 4.

Ващенко Г. Традиційний український ідеал людини в контексті народної поезії та літератури // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 2–3.

Великдень в Україні. Нариси про Великодні свята з народними піснями. – К. : Музична Україна, 1993.

Виноградова Л. Колядование. Колядные песни // Славянские древности : Этнолингвистический словарь. – М.: Международные отношения, 1999. – Т. 2.

Войнович В. Міфи та легенди давньої України. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2005.

Войтович В. Українська міфологія. – К., 2003.

Волошин М., Волошин Р. Становлення національної школи. – Дрогобич, 1993. – С. 58–61.

Воропай О. Звичаї нашого народу. У 2-х томах. – К. : Оберіг, 1991.

Гаївки, веснянки, ігри та забави на Великодні свята / Записані на Галичині. Упоряд. М. Сокіл. – Галич, 1991.

Гайдай М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов’ян. – К., 1972.

Голець Я. Таємниці писанок // Пам’ятки України. – 1989. – № 3.

Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд або міфологія. – К., 1991.

Гречило А. До питання про національний прапор // Пам’ятки України. – 1989. – № 4.

Гринченко Б. Д. З вуст народних. – К., 1907.

Грушевський М .С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів середніх шкіл. – К., 1992.

Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К., 1991.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Русские легенды и предания – М.: ЭКСМО, 2005.

Данилюк А. Українська хата. – К., 1991.

Дей О. І.  Українська народна творчість. Балади – родинно-побутові стосунки. – К.: Наукова думка, 1988.

Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К., 1994.

Джапаридзе З., Стрельников Ю. О различиях в плаче новорожденных разной национальности и пола // Экспериментально-фонетический анализ речи. Вып. 1. – Л., 1984.

Дитячі пісні та речитативи / Упоряд. Г. В. Довженко, К. М. Луганська. – К.: Наукова думка, 1991.

Донцов Д. Дух нашої давнини. – Мюнхен – Монреаль, 1951.

Духова О. Славянские ритуалы. – СПб. : Невский проспект, 2004.

Дяченко В. Не тільки чорні брови, карі очі... // Віче. – 1992. – № 4.

Етнографія Києва і Київщини. – К., 1986.

Етнографія України / За ред. проф. Макарчика С. А. – Львів : Світ, 2004.

Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1993.

Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник. – К., «Наукова Думка», 2004.

Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. – К., 1989.

Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка. – К., 1988.

Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К., 1990.

Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов’ян. – К., 1991.

Ігнатенко П. Український національний характер. – К, 1997.

Ігри та пісні. – К., 1963.

Ірен Вітуш. Казки та легенди древньої землі Аратти. Заповітний камінь. Книга 2 (збірка казок). – К., 2020.

Ірен Вітуш. Пригоди хатнього павучка /казкові ілюстровані оповідання для дітей/ – К., 2019 р.

Календарно-обрядові пісні. – К., 1987.

Калинова сопілка: Антологія української народної творчості: Казки, легенди, перекази, оповідання / Упоряд., передм., прим. О. Ю. Бріцинової, Г. В. Довженко, С. В. Мишанича. – К.: Веселка, 1989. – 615 с.

Квасниця І.Ю. Традиції та звичаї українців т.1 «Зима». - К., 2007.

Квасниця І.Ю., Квасниця А.В. Традиції та звичаї українців т.2 «Літо». - К., 2010.

Квасниця І.Ю. Казки та легенди древньої землі Аратти (збірка казок). – К., 2011.

Квасниця І.Ю. Дітям про Святого Миколая. – К., 2011 .

Квасниця І.Ю. Дітям про Новий рік і Різдво в Україні. – К., 2011.

Квасниця І.Ю. Дітям про державну і рідну мову в Україні. – К., 2012.

Качкан В.А. Просвітницький вогонь Софії Русової// Українське народознавство в іменах. – К., 1994.

Колядки та щедрівки / Упоряд. О. І. Дей. Ред. М. Т. Рильський. – К.: Наукова думка, 1965. – 804 с.

Кононенко П.І.  Українознавство, – К., 1994р.

Концепція школи нової генерації – української національної школи – родини. – К., 1994.

Костомаров М. І. Закон Божий. Книга буття українського народу. – К., 1991.

Кремень В.Г.  Філософія національної ідеї /Людина. Освіта. Соціум./ – К., 2007р

Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу. — К., 1966.

Кузь В., Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка і духовність. – Умань, 1995.

Купальські пісні / Упоряд. Ю. Антків. – Львів, 2004.

Курочкін О. Українські новорічні обряди: Коза і Маланка. – Опішне, 1995. – 392с.

Максимович М. Дні та місяці українського селянина. – К.: Обереги, 2002.

Маслова Г. Орнамент русской народной вышивки. – М. 1978.

Матвеева Н. Сонцеворот: праздники, обычаи, предания. – К.: Украинский центр духовной культуры, 1995. – 240 с .

Матейко К. Український народний одяг. – К., 1977.

Наливайко С. Тризуб, Володимир і Атлантида // Соц. культура. – 1990. – № 1.

Нарбут Г. Гербы гетманов Малороссии // Пам’ятки України. – 1990. – № 2.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.: Затверджена указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Освіта. – 2002. – 24 квітня – 1 травня.

Онищук Одарка. Символіка української писанки. – Торонто, 1990.

Основи національного виховання. – К., 1994р.

Перлини української народної пісні. Пісенник: календарні та обрядові пісні / Упоряд. М. М. Гордійчук. – К.: Музична Україна, 1991.

Персонажи славянской мифологии (рисованный словарь). – К., 1992.

Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї. – К.: Т-во «Знання України»

Сахаров И. Сказания русского народа. – М., 1989.

Світ української писанки / Упоряд. Вітько С. П., Русанова Т. Є. – К.: Кондор, 2005.

Святкова читанка. – К.: Країна мрій, 2005.

Сергійчук В. Доля української національної символіки. – К., 1990.

Сковорода Г. С. Избранное. Песни, басни, притчи. – М.,1972. – 85 с.

Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу. – К.: Освіта, 1995. – 272 с.

Скуратівський В. Український рік. – К., 1996.

Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды руських, украинцев и белоруссов. – М., 1979.

Стельмахович М. Народно-педагогічні погляди на дитину // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 5.

Стельмахович М. Г. Українське родинознавство. – Івано–Франківськ, 1994.

Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

Українська народна обрядова поезія.– К.: Школа, 2006.

Українські народні пісні. – Харків: Фоліо, 2001.

Ушинський К .Д. Про сімейне виховання. – К., 1974.

Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К., 1983.

Фурдуй Р. Скільки тисячоліть тризубу // Космос давньої України. – К, 1992.

Чумарна М. Мандрівка в українську казку. – Львів: Каменяр, 1994.

Цось А. Бойовитість духу, порив життя: Система фізичного і психологічного виховання запорізьких козаків // Рідна школа. – 1995. – № 1. – С. 5–10.

Шаян В. Українська символіка. – Канада, 1990.

Шевченко Т. Г. Буквар південно-руський. 1861р. – К.: Веселка, 1991.

Широцький К. Український національний колір // Неділя. – 1911. – № 33.

Шокало О. Свято весни – Великдень; Свято літа – Маковія та ін. // Українознавство (посібник). – К., 1994.

Якимович Д. До питання про українську національну символіку // Пам’ятки України. – 1989. – № 3.

Додаток 1

Навчально – методичний комплекс «Великий світ маленької дитини»*

Рекомендовано для педагогів, вихователів і мудрих батьків, які  виховують та навчають діток дошкільного та молодшого шкільного віку, дбають про свою родину та майбутнє нашої славної України.

НМК «Великий світ маленької дитини» є інноваційною освітньою платформою для існуючих розвиваючих та навчальних програм дошкільного виховання і «Нової української школи» початкової освіти в Україні. Автори пропонують практичний інструмент для виховання свідомого, освіченого громадянина України. Спеціально написані пісні, вірші, казки, оповідання, легенди, розробки ручної праці, які диференційовані відповідно до віку 3-х, 4-х, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 річних дітей, згідно дидактичних вимог вікової психології, української та європейської педагогіки. Даний НМК є єдиним системним народознавчим контентом для освіти дітей, молоді та українських родин в ХХІ столітті.

• Народознавча енциклопедія для української родини: «Традиції та звичаї українців» т.1 «Зима», т.2 «Літо»**, серія «Родинна книга» - 940 стор. З іл. (автори І. Квасниця, А. Квасниця)

• Аудіокнига «Казки та легенди древньої землі Аратти» (4 – СД-диски) (автор І.Квасниця)

• Збірка казок «Казки та легенди древньої землі Аратти. Книга 1», серія «Родинна книга»  (для дітей 6-12 р), 216 стор.,113 іл. (формат А-4), (автор І. Квасниця)

• Збірка казок «Казки та легенди древньої землі Аратти. Заповітний камінь. Книга 2», серія «Родинна книга»  (для дітей 6-12 р), 72 стор.,28 іл. (формат А-4), (автор Ірен Вітуш).

• «Пригоди хатнього павучка» ілюстровані казкові оповідання для дітей (автор Ірен Вітуш), 76 с., 50 іл.,(формат А-4)автор Ірен Вітуш

• Книжки-розмальовки «Казки та легенди древньої землі Аратти» українською та англійською мовами (у картонній папці): «Жаб’яча абетка», «Колискова», «Бджілка і Христинка», «Таємниця Старого Року», «Чому у ластівки хвостик роздвоєний», «Вогник і Скіпочка», «Зозулина кара», «Перше полювання», «Вовчий пастух», «Святий дозор» (із циклу «Мисливські оповідання»), автор І. Квасниця, художник К. Богодух.

•  «Дітям про Святого Миколая», серія «Родинна книга»  (автор і упорядник Квасниця І. Ю.) – 24 стор., 10 іл., вірші, оповідання, пісні, сценарії для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

• «Дітям про Новий Рік та Різдво в Україні» серія «Родинна книга», (автор і упорядник Квасниця І. Ю.) – 56 стор., 13 іл , пісні, вірші, прислів’я та приказки, казки та оповідання для дітей, стародавній обряд водіння кози, віншування колядників.

• «Дітям про державну і рідну мову в Україні»,  серія «Родинна книга», (автор і упорядник Квасниця І. Ю.) – 56 стор., 14 іл ., розповіді про історію державної мови України, про рідну мову материнську, вірші, прислів’я та приказки, пісні, оповідання для дітей.

• Музична казка «Подарунок лісового чарівника» для виконання в дитячих колективах (6 – 12 років): книга нотних партитур і текстів арій музичної казки, плюсова і мінусова фонограми на СД – дисках (лібрето В. Сагайдака, музика Є. Заставного).

• Музичні твори для дітей «Веселий сонцеворот»: книга нотних партитур і текстів пісень,  плюсова і мінусова фонограми пісень на СД – дисках (композитор Євген Заставний)

• Набір плакатів (для оформлення холів навчальних закладів: прапор України, Витяги з Конституції (текст), Гімн (текст), карта держави України (адміністративна))

• М’які іграшки (герої казок древньої землі Аратти, іграшки-рукавички для рольових ігор)

• Маски для сценізації прочитаних казок

 

Додаток 2

Готуються до друку у 2021 – 2022 році в серії «Родинна книга»:

• Збірка казок «Казки та легенди древньої землі Аратти. Весняний передзвін» Книга 3, серія «Родинна книга» (автор Ірен Вітуш)

• Збірка казок «Казки та легенди древньої землі Аратти. Сонцеворот» Книга 4, серія «Родинна книга» (автор Ірен Вітуш)

• Збірка казок «Казки та легенди древньої землі Аратти.  Спасова борода». Книга 5, серія «Родинна книга» (автор Ірен Вітуш)

• «Різдвяні пригоди хатнього павучка» (автор Ірен Вітуш)

• «Веселий сонцеворот» (казки, легенди, вірші та оповідання для дітей від 3 до 6 років), (автор Ірен Вітуш)

• «Українські народні дитячі ігри та забави» (І.Квасниця, А.Квасниця)

• Навчально-методичний посібник для вихователів та вчителів образотворчого мистецтва «Умілі маленята» ((методика виготовлення робіт з природного матеріалу, паперу, пластиліну, гіпсу та глини, елементи вишивки та мережки, плетіння), (А.Квасниця))

Серія  книжок з аудіо дисками:

• «Дітям про Великдень і весняні свята в Україні» (автор і упорядник Квасниця І. Ю.)

• «Дітям про державні символи і народні святині України» (автор і упорядник Квасниця І. Ю.)

• «Дітям про державні свята України» (автор і упорядник Квасниця І. Ю.)

• «Дітям про Родину й Україну» (автор і упорядник Квасниця І. Ю.)

 

 * «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист від 20.02.2014 року № 14.1/12-Г-150)

**«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (протокол №2 від 26.06.2014).

Коментарі

Редактирование коментария


Залишити коментар



Надрукуйте цифри з картинки:

ВИЯВИЛИ ПОМИЛКУ? Виділіть слово і натисніть CTRL+ENTER